191001-Skoie-081-trans.png

Hudlege Dr. Inger Marie Skoie

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer

  • Utdannet lege ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo

  • Spesialist utdannet i hud- og veneriske sykdommer ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus

  • Overlege og forsker innen hudsykdommer

  • Medlem av nasjonale og internasjonale foreninger i dermatologi

Timebestilling: +47 416 37 191

Mats-André Jensen

Autorisert Fotterapeut

  • Utdannet ved Jåttå videregående skole

  • Medlem av Norsk interessefaggruppe for sårheling

  • Medlem av Fotterapeutforbundet

Timebestilling: +47 416 37 191